Privacy beleid

Privacyverklaring,/font>

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Puur Huidexpert verwerkt van haar klanten. Wanneer er een online afspraak wordt gemaakt bij Puur Huidexpert, of om een andere reden persoonsgegevens aanPuur Huidexpert worden verstrekt, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Puur Huidexpert adviseert je om het Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Puur Huidexpert

De Baanderhoek 12

7948 DT Nijeveen

KVK: 50908316

De praktijk is bereikbaar via:
06-41241406 of 0522-855522

2. Welke gegevens verwerkt Puur Huidexpert en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Voor- en achternaam, geboortedatum
– Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
– Telefoonnummer, e-mailadres,
– Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
– Voor – en na foto’s

2.2 Puur Huidexpert verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
– Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Puur Huidexpert
– Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
– Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
– Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het voeren van een complete administratie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met de boekhouder van Puur Huidexpert
E-mail berichtgeving:
Puur Huidexpert gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Puur Huidexpert. Afmelding voor deze e-mail is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de e-mail.

3. Bewaartermijnen
Puur Huidexpert verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via de eigenaresse van Puur Huidexpert kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Puur Huidexpert zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Puur Huidexpert je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Puur Huidexpert via of 06-41241406.

5. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en Social Media (Facebook) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.